Linda van der Giessen heeft haar hart verloren aan ouderenzorg

In Sonneburgh hebben wij drie locaties, elk met hun eigen sfeer en karakter. Onze inzet is om in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie toe te werken naar kleinschalig wonen. In Het Havenlicht is Linda van der Giessen zorgcoördinator.

In Het Havenlicht in Pernis is bij de grote renovatie een verdieping gerealiseerd met verpleeghuisplaatsen voor twaalf bewoners. Linda van der Giessen is er zorgcoördinator. Zij heeft haar hart verloren aan ouderenzorg, vertelt zij.

‘Als meisje wilde ik al werken in de zorg. Ik wil mensen helpen, zo eenvoudig is dat. Ik deed mijn opleiding verpleegkunde in het Maasstad Ziekenhuis en werkte er vervolgens zes jaar als verpleegkundige. Maar geboren en getogen in Pernis en er wonend met ons toen pasgeboren zoontje Hugo, keek ik uit naar een mogelijke baan in Het Havenlicht. Er werd volop verbouwd en van mijn moeder, die al heel lang in Het Havenlicht werkt, nu als gastvrouw, hoorde ik mooie verhalen én plannen voor een verpleegafdeling. En daar kwam-ie: de vacature zorgcoördinator.’

Inmiddels werkt Linda ruim een jaar in Het Havenlicht. Als zorgcoördinator – de naam zegt het al: Linda coördineert de benodigde zorg voor de bewoners – is zij de schakel tussen uitvoering en teamleiding, medeverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. Linda ondersteunt zorgmanager Wilma Ketting, maakt de werkplanning op de afdeling en begeleidt medewerkers op de werkvloer bij de uitvoering ervan. Voor de bewoners werkt ze samen met de EVV’ers aan ieders zorgleefplan en onderhoudt ze de contacten met artsen, apotheek en andere zorgaanbieders en natuurlijk met de familie en naasten van de bewoners.

Inwerken

‘Ik werk nauw samen met EVV’er Karin Wetzel. Zij had al zoveel Havenlicht-ervaring en hielp mij in alles wat nieuw was voor mij, zoals regels en wetgeving. Ik heb veel van haar geleerd. Het werk is volkomen verschillend van mijn werk in het ziekenhuis. Daar draaide het meer om het doen van verpleegtechnische handelingen en het verrichten van een berg administratie, terwijl het hier gaat om de méns. Hier, in de ouderenzorg, leer je de mensen echt kennen, kun je samen iets opbouwen. Wat een voldoening geeft dat!’

‘Er was een bewoner die almaar onrust in zijn hoofd had. Hoe kunnen wij hem toch zijn rust geven, peinsden wij. We gunden hem dat zo! Bij toeval ontdekten we dat zitten in de sta-op stoel in de hoek van de huiskamer hem rust geeft. Bij een andere bewoner ontdekte ik dat hij Formule 1 geweldig vindt. Ik vertelde het mijn man, die een mooie kalender over die autosport voor hem maakte. Heerlijk om erachter te komen wat iemand gelukkig maakt.’

Structuur

‘Ik denk maar: wat als je zelf een partner of vader of moeder hebt die zo verward is? Ik wil eraan bijdragen om met beleid en goede argumenten zoveel mogelijk alles in goede banen te leiden. Structuur is erg belangrijk. ’s Morgens beginnen we met ADL, de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Uit bed komen, even naar toilet, wassen, aankleden. Druppelsgewijs komen de bewoners dan in woonkamer, waar onze gastvrouw met ze ontbijt en samen met hen de medicijninname in orde brengt. Na de koffie in de huiskamer of in de eigen kamer doet de activiteitenbegeleiding een spelletje of lezen ze een boekje.

Heerlijk om erachter te komen wat iemand gelukkig maakt.

Op maandag is er beneden het zingen voor wie dat wil, of er is ’s middags eens een gezamenlijke filmmiddag. Alles mag qua deelname aan activiteiten, niets hoeft. Het middageten doen we gezamenlijk in de huiskamer, net als de koffie of thee ’s middags. Sommige bewoners gaan tussendoor een poosje naar hun kamer. Er zijn een aantal vaste elementen in de dag. Rond vijf uur wordt gezamenlijk de broodmaaltijd gegeten met een VIG’er en een gastvrouw. Als je mij vraagt wat kleinschalig wonen betekent, dan zeg ik: het huiselijke, het ons kent ons.’

Op elkaar bouwen

Er zijn drie vaste gastvrouwen: Karin, Mary en Babette. Zij zijn samen met de zorgmedewerkers erg belangrijk op de afdeling, vertelt Linda. Met elkaar zorgen zij voor warmte en structuur. ‘We doen het met z’n allen, kunnen op elkaar bouwen. We hebben echt een geweldig team met elkaar.’

 

 

 

 

 

 

Ter verheldering:

EVV´er = eerst verantwoordelijk verzorgende

VIG’er = verzorgende individuele gezondheidszorg

22