Vrijwilligerswerk

Het doel van vrijwilligerswerk binnen de organisatie is meerledig: cliënten meer individuele aandacht bieden tijdens de verschillende activiteiten. De relatie tussen de maatschappij en het leven binnen de organisatie hecht maken. Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het woon-/leefklimaat van de bewoners.

Voorwaarden vrijwilligerswerk

Sonneburgh verwacht van alle vrijwilligers dat zij:

 • Affiniteit hebben met de cliënten en hun naaste omgeving;
 • De missie en doelstellingen van Stichting Sonneburgh onderschrijven;
 • De protestants-christelijke identiteit respecteren;
 • Betrokken en enthousiast zijn;
 • Op een prettige wijze samenwerken en communiceren met medewerkers;
 • Zich bewust zijn van hun positie als vrijwilliger in de organisatie;
 • Zich bewust zijn van hun persoonlijke motivatie voor dit werk;
 • De privacy van cliënten respecteren;
 • Zich inzetten voor de tijd die afgesproken is om de overeengekomen taak uit te voeren;
 • De intentie hebben zich voor bepaalde tijd (minstens 4 maanden) te binden

Een vrijwilliger:

 • Is boven de 16 jaar (m.u.v. maatschappelijke stages);
 • Onderschrijft de visie van de organisatie;
 • Heeft een overeenkomst met Sonneburgh, die door de vrijwilliger en de vrijwilligerscoördinator wordt ondertekend;
 • Respecteert de protestants-christelijke identiteit van Stichting Sonneburgh;
 • Dient zich aan de regels van de samenwerkingsovereenkomst te houden.
19